DOKÁŽEME TO, CO JINÍ NE! VOLEJTE 603 903 888

Teplotní podmínky a manipulace s přísavkami

Upozorňujeme, že v době nižších teplot a silnějšího větru, případně deštivého počasí a sněžení, můžou takové klimatické podmínky ovlivňovat bezpečnou manipulaci s přísavkami.
 
Níže naleznete informace potřebné k vyhodnocení podmínek před manipulací se sklem pomocí podtlakových uchopovacích prostředků.
 
Teplotní podmínky
 
Většina vakuových zvedáků má doporučenou provozní teplotu mezi 0°C a 40°C, proto by jim měla být při nižších teplotách věnována větší pozornost a kontrola již před započetím manipulace.
 
Při podmínkách blížících se zamrzání vody, se nesmí v systému vakuového zvedáku nacházet vlhkost, ani ji nesmí nasávat. Zvětšování objemu vody může poškodit nejdříve kovové části přísavky a poté i hadičky podtlakového systému. Případné krystalky ledu můžou způsobit blokování proudění vzduchu nebo naopak zamezit uzavření zpětných klapek a zdvihání by mohlo být nebezpečné. Za nízkých teplot jsou také výrazně více namáhány mechanické části vývěvy, která nedokáže požadovaný podtlak vyvinout v tak krátkém čase, jako při běžných provozních podmínkách. 
Samozřejmě i zkušenost, jakou má každý s výdrží baterie ve svém mobilním telefonu v zimě, se bude aplikovat i na gelové bezúdržbové baterie, které používáme v našich přísavkách.
Výhodou námi používaných přísavek jsou dvě instalované baterie (2x 12V), které vydrží při nižších teplotách výrazně déle.
 
Obsluha přísavek / vazač by měla provést důkladnou vizuální kontrolu zvedáku a ujistit se, že se v systému, na talířích, ve filtrech, ani v případných odkalovacích nádobkách (u přísavek na sendvičové izolační panely) nenachází voda. Vysoké stáří gumových talířů na sklo a jejich malý koeficient tření bude při nižších teplotách výrazně přispívat k případnému sklouznutí skla z přísavky. 
Ani sklo by samozřejmě nemělo být pokryto rosou či zmrazky. Nelze-li manipulaci odložit, doporučujeme vyhnout se alespoň ranním nejnižším teplotám. 
 
Neméně důležitou je i kontrola platnosti revizní zprávy. Většina výrobců požaduje provádění revizní zkoušky podtlakového uchopovacího prostředku minimálně jednou ročně.
 
Máte-li jakékoliv pochybnosti o bezpečné manipulaci s břemenem v nepříznivých klimatických podmínkách, rádi vám poradíme na telefonu +420 603903888, případně na emailu dispecink@kmbss.cz. Nevylučujeme, že za určitých zvýšených bezpečnostních opatření lze manipulaci provést i při teplotách pod bodem mrazu.
 
Větrné počasí
 
Silný vítr může zhoršit nebo znemožnit kontrolu nad přísavkou se sklem a ohrozit obsluhu a spolupracovníky.
 
Doporučujeme používat vakuové přísavky na sklo do rychlosti větru 29 km/h (8 m/s, 16,5 uzlů nebo 18 mph). Rychlost větru můžete změřit pomocí anemometru nebo, není-li tento k dispozici, můžete použít jako vodítko Beaufortovu stupnici.
 
Beaufortovu stupnici vymyslel britský admirál Francis Beaufort v roce 1805 a slouží pro posuzování rychlosti větru na základě zjištěných podmínek okolního prostředí.
Podle Beaufortovy stupnice by se vakuové manipulátory už neměly používat při rychlosti větru větší než 29km/h, tj. nic silnějšího, než to, co je klasifikováno jako mírný vítr. Jinými slovy - v případě, že se stromy houpou, musí přísavka pryč!stupeň rychlost větru slovní označení    znaky na souši znaky na moři
m/s km/h
0 0-0,2 0-1 bezvětří Kouř stoupá svisle vzhůru. Moře je zrcadlově hladké.
1 0,3-1,5 1-5 vánek Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev nereaguje. Malé šupinovitě zčeřené vlny bez pěnových vrcholků.
2 1,6-3,3 6-11 větřík Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. Malé vlny, ještě krátké, ale výraznější, se sklovitými hřebeny, které se nelámou.
3 3,4-5,4 12-19 slabý vítr Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. Hřebeny vln se začínají lámat, pěna převážně skelná. Ojedinělý výskyt malých pěnových vrcholků.
4 5,5-7,9 20-28 mírný vítr Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. Vlny ještě malé, ale prodlužují se. Hojný výskyt pěnových vrcholků.
5 8,0-10,7 29-38 čerstvý vítr Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. Dosti velké a výrazně prodloužené vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, ojedinělý výskyt vodní tříště.
6 10,8-13,8 39-49 silný vítr Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává obtížným. Velké vlny. Hřebeny se lámou a zanechávají větší plochy bílé pěny. Trochu vodní tříště.
7 13,9-17,1 50-61 mírný vichr Pohybuje celými stromy, chůze proti větru je obtížná.
Moře se bouří. Bílá pěna vzniklá lámáním hřebenů vytváří pruhy po větru.
8 17,2-20,7 62-74 čerstvý vichr Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná. Dosti vysoké vlnové hory s hřebeny výrazné délky od jejich okrajů se začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy pěny po větru.
9 20,8-24,4 75-88 silný vichr Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy). Vysoké vlnové hory, husté pásy pěny po větru, moře se začíná valit, vodní tříšť snižuje dohlednost.
10 24,5-28,4 89-102 plný vichr Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a ničí domy. Velmi vysoké vlnové hory s překlápějícími a lámajícími se hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké nárazovité valení moře. Viditelnost znatelně omezena vodní tříští.
11 28,5-32,6 103-117 vichřice Rozsáhlé zpustošení plochy. Mimořádně vysoké pěnové hory. Dohlednost znehodnocena vodní tříští.
12 32,7 a více 118 a více orkán Ničivé účinky, odnáší domy, pohybuje těžkými hmotami. Vzduch plný pěny a vodní tříště. Moře zcela bílé. Dohlednost velmi snížena. Není výhled.

 

Pamatujte si, že hodnota rychlosti větru se může lišit a vytvářet vířivý efekt kolem vysokých budov. Při použití anemometru musíte stát dál od budovy, aby jste získali přesný odečet rychlosti větru. Víření kolem budovy zpomaluje proudění větru a naměřená rychlost bude nižší než skutečná. V případě rizika možných poryvů větru doporučujeme použít jednoruční přísavky na sklo a pomocí lana sklo stabilizovat, či ještě lépe lana upevnit na ramena hlavní přísavky, aby nedocházelo ke zvyšování váhy (síly) skla. Budou-li k dispozici dvě vodící lana, bude stabilizace břemene snazší. Pamatujte na to, že čím větší bude plocha skla, tím větší síla bude na sklo působit a snažit se jej roztočit.
Nezapomeňte vymezit dostatečně velký prostor pod sklem, kam zakážete vstup ostatním spolupracovníkům.
 
Podle ČHMÚ byl největší náraz větru v nižších polohách naměřen ve Znojmě 23.11.1984 a to 48 m/s (173 km/h). Takové počasí rozhodně není vhodné k práci s přísavkou!
 
Dešťové podmínky
 
Je zakázáno používat vakuové manipulátory v dešti! V přísavkách jsou elektrické obvody, které může voda zkratovat a zařízení poškodit. Ani dlouhodobé vystavování vyšší vlhkosti přísavkám nesvědčí a snižuje jejich životnost. 
Manipulace s břemenem/sklem, které je ponecháno na dešti, může být nebezpečná, protože vlhkost a nečistoty na jeho povrchu zvyšují riziko sklouznutí. Přísavkový talíř i plocha břemene musí být před nasátím čistá a suchá. Textilní kryty talířů neslouží jako ochrana před deštěm, ale pouze jako ochrana před prachem a nečistotami při skladování a k prodloužení životnosti talířů.
Talíře nečistěte ničím agresívním, pouze saponátovou vodou.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz