DOKÁŽEME TO, CO JINÍ NE! VOLEJTE 603 903 888

Důležitost školení jeřábníků

Důležitost školení a certifikace jeřábníků

Každé pracoviště V České republice vyžaduje určitou úroveň dovedností a školení a stavebnictví není výjimkou. Na každém staveništi většinou platí mnoho pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vzhledem k nebezpečným podmínkám. To znamená, že většina jeřábníků, kteří se na stavbě podílejí, musí projít určitým druhem školení a certifikace. Mnoho dodavatelů a zákazníků požaduje, aby každý, koho najímají, měl všechna potřebná osvědčení za účelem bezpečné obsluhy jeřábu. Získání jeřábnického průkazu je tak absolutní nutností, abyste mohli pronajímat jeřáb s jeřábníkem.


Kromě toho, že vás bude možné najmout, zajistíte tak bezpečnost vám i vašemu okolí. Ve společnosti KMB STAVEBNÍ SERVIS s.r.o. máme více než 23 let zkušeností v oboru a disponujeme dovednostmi a znalostmi, které nám pomohou identifikovat nebezpečné postupy. Pravidelně organizujeme pro naše techniky a jeřábníky školení jeřábníků a vazačů a do budoucna plánujeme zřízení školícího centra pro jeřábníky, kde budeme nabízet certifikovaná školení pro obsluhu minijeřábu.

Osvědčení pro obsluhu jeřábů neboli jeřábnický průkaz se vydává podle příslušné skupiny jeřábu.

 

Třída Druh jeřábu Třída Druh jeřábu
O Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně jedním ručním pohonem, mostové, portálové, konzolové a sloupové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem, ovládané ze země  A Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem, ovládané z koše nebo kabiny
S Technologické manipulátory, jeřábové příslušenství stavebních strojů, vysokozdvižných vozíků, apod. AS Mostové jeřáby speciálního použití, jako např. formovací, sázecí, licí, stripovací a klešťové
B Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem C Kolejové a železniční výložníkové jeřáby
D Mobilní jeřáby N Nakládací jeřáby
E Plovoucí jeřáby F Lanové jeřáby

Odborná způsobilost jeřábníků a provoz jeřábů jsou dané těmito právními předpisy a normami:

  • Vyhláška 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem; příloha 6
  • Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
  • ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání, ČSN ISO 9926-1 Výcvik jeřábníků a další normy třídy 27.

Jeřábníci v České republice mají své profesní sdružení Asociaci jeřábníků a Koordinátorů jeřábů – ČR a Asociaci odborných pracovníků pro zdvihací zařízení – ČR.

Bezpečnost

Získáním správné kvalifikace a školení pro obsluhu jeřábu můžete zvýšit bezpečnost na celém pracovišti. Neproškolená obsluha je nebezpečná, protože jakákoli chyba, kterou uděláte, může vést ke zraněním a smrtelným úrazům. Jeřáby váží stovky až tisíce kilogramů a zvedají také stejně těžké předměty. Když se nezkušená obsluha posadí za ovládací páky, může snadno dojít k újmě, například narážení do věcí při přemisťování, upuštění břemene, rozkývání ramene nebo břemene, převrácení jeřábu apod.

Při školení vás naučí všechny správné způsoby nastavení a manipulace s jeřábem, včetně toho, jak se řídit pokyny vedoucího jeřábu. Získáte tak znalosti o tom, jak zvládnout různé problémy na stavbě, jako je například výpočet toho, jakou nejvyšší bezpečnou hmotnost může jeřáb zvedat.


Snížení rizika nehod

Po úplném proškolení obsluhy je mnohem pravděpodobnější, že rozpozná rizika spojená se zvedáním. Specifikace práce se mohou měnit z minuty na minutu, proto je důležité, aby se obsluha jeřábu dokázala přizpůsobit. Při nové výzvě, jako jsou změny počasí nebo terénu, bude obsluha schopna posoudit možnosti svého jeřábu a přizpůsobit jej dané situaci.


Získání lepších znalostí

Přestože můžete legálně provozovat jeřáb na soukromém pozemku bez licence, můžete přijít o mnoho výhod, pokud neabsolvujete řádné školení. Pokud se učíte jen za pochodu, může to často znamenat, že vám mohou uniknout základní znalosti, jako je význam instrukčních ručních signálů nebo jak správně posoudit bezpečnost jeřábu. Vynechání zásadních informací může mít negativní vliv na hladký průběh práce nebo na to, zda někoho případně nezraníte.


Kariérní postup

Vzhledem k tomu, že mnoho pracovišť v moderní době často vyžaduje, aby jeřábníci měli příslušný jeřábnický průkaz a také další akreditace, může to znamenat, že je velmi malá šance, že bez něj získáte stálou práci. Vlastnictvím průkazu můžete dát každému novému zaměstnavateli nebo klientovi jistotu, že jste profesionál, který dokáže práci odvést. Vlastnictví licence také znamená, že již nejste omezeni pouze na práci na soukromých pozemcích, což rozšiřuje vaše možnosti. Jeřábníci s licencí jsou mnohem žádanější, a proto mohou za využití svých schopností požadovat i vyšší platy.

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz