DOKÁŽEME TO, CO JINÍ NE! VOLEJTE 603 903 888

Myčky pneumatik pro nákladní vozidla

Znečištěné komunikace v okolístaveb způsobené nákladními vozidly vyjíždějícími ze stavby jsou známým problémem. Ne každý investor nebo dodavatel stavby na tento problém pamatuje. Řešením jsou myčky kol nákladních aut, které dodává a vyrábí společnost KMB Stavební servis, s.r.o.
Společnost tak vychází vstříc nejen ekonomickým potřebám stavebních spo­lečností, ale také přísným legislativním požadavkům stavebních úřadů na čistotu veřejných komunikací kolem staveniště. Myčky nazvané Jetwash, Jumbowash a Autowash řeší příčinu znečištění přímo na místě narozdíl od alternativních zametacích a kropicích vozů, které čistí až následně zablácené silnice.

 

Výhody těchto zařízení

Pro používání mobilních myček hovoří mnoho předností:

- auto odjíždí ze stav­by čisté,
- snižují se starosti snásledným zajišťováním čisticích vozů,
- odpadají stížnosti občanů v okolí stavbya
- žádné pokuty od policie,
- mycí voda se po vyčištění znovu používá k mytí (spotřeba vodycca 10-20 litrů na nákladní auto).

To vše se projeví v nemalých finančních úsporách.

 

Výběr podle potřeby

Sortiment různých typů, který firma KMB Stavební servis nabízí také k pro­nájmu, je široký. Při výběru typu myč­ky rozhoduje několik kritérií:

- především předpokládaný počet aut, které myčkou projedou za den,
- složení půdy (jedná-li se o jíly nebo spíše lehkou zeminu),
- prostorové možnosti a další.

Na základě těchto parametrů lze nabídnout nejvhod­nější myčku.

 

Express supermobil

Jak už název napovídá, jedná se o supermobilní verzi. Instalace trvá asi jed­nu hodinu, zařízení má minimální náro­ky na stavební připravenost, má nízkou spotřebu energie, poskytuje snadné, ale přitom funkční čištění. Myčka se vyrá­bí v čtyřmetrovém nebo šestimetrovém provedení. Je určena pro menší stavby, kde počet projetých aut za den dosáhne průměrně číslo 30.

Princip mytí je snadný: Auto se znečištěnými pneumatikami vjede po šikmých nájezdech na mycí rampu. Automaticky přes fotobuňku začne mycí proces. Velké množství vody při nízkém tlaku umývá kola nákladního automobilu.Voda je opět recyklována a používána znovu k mytí. Obsluha myčky čas od časudle potřeby vyčis­tí nádrž pro vodu a mycí zařízení je opět při­praveno k mytí dalších aut.

Express Tank

Dalším mycím zařízením je Express s nádrží v zemi vedle mycí rampy v délkách čtyři, šest nebo více metrů, které je vhodné pro velký počet mírně až středně znečištěných aut. Tento systém se doporučuje nejen na stavby, ale také do lomů, deponií a jinde. Výhodou nádrže vedle rampy je i velmi snadné vynášení kalu pomocí stavební mechanizace, a to bez přerušení provozu na myčce.

Další typy mycích zařízení

Pro silné znečistění je určen Jetwash 1 s dvěma hydraulicky poháněnými vál­ci, které otáčejí koly na nápravě, a tak umožňují důkladné vyčištění kol. Bláto je vynášeno dopravníkem.

Jetwash 2 je konstruován na mytí dvou náprav nákladního automobilu najednou. Je to možné díky čtyřem hydraulicky poháněným válcům, čímž se doba mytí silně znečištěných aut výraz­ně zkracuje. Tato myčka je schopna umýt cca 250 silně znečištěných sou­prav za jeden den.

Stavební technika 2008-02

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz