DOKÁŽEME TO, CO JINÍ NE! VOLEJTE 603 903 888

Cesta za inovací: služební cesta do společnosti ZINC Nutzfahrzeuge

Cesta za inovací: služební cesta do společnosti ZINC Nutzfahrzeuge

Ve společnosti KMB STAVEBNI SERVIS nás odhodlání dosahovat dokonalosti vede k neustálému vyhledávání nejnovějších pokroků v našem oboru. Proto s potěšením oznamujeme naši nadcházející služební cestu do společnosti ZINC, renomované firmy, která stojí v čele inovací v Landsbergu na Lechu.

Naše cesta povede do sídla společnosti ZINC, kde provedeme komplexní kontrolu 5nápravového vozidla Volvo a hydraulického jeřábu Effer 2255. Tento jedinečný stroj bude do nejmenších detailů vybaven pro zasklívání. Právě minulý týden byl hydraulický jeřáb bezproblémově integrován na nákladní vozidlo - tento proces se láskyplně nazývá "svatba". Je to významná událost, protože tyto dvě součásti se stávají neoddělitelnými a jsou připraveny vypořádat se s nadcházejícími výzvami.

V očekávání naší návštěvy nám bylo umožněno nahlédnout do pečlivého vyztužení nákladního vozu Volvo. Pozornost věnovaná detailům a oddanost kvalitě společnosti ZINC je patrná z každého sváru a šroubu, což nás utvrzuje v důvěře v jejich profesionalitu.

Jedním z vrcholů naší cesty je příležitost setkat se se samotným panem Andreasem Zinkem, vizionářem, který stojí za úspěchem společnosti ZINC. Jeho odborných  znalostí a lidských vlastností si nesmírně vážíme a těšíme se, až s ním budeme moci diskutovat o složitostech našeho stroje.

Kromě toho s sebou vezeme adaptéry, které v současné době používáme pro práci s minijeřáby UNIC a které bychom chtěli mít i na nové mašině. Pan Zink zajistí, aby tyto adaptéry bylo možné na jeřáb bezproblémově namontovat, čímž se dále zvýší jeho schopnosti a všestrannost pro naše operace.

Když se vydáváme na tuto cestu, jsme plni vzrušení a očekávání. Není to jen obchodní cesta - je pokračování v našem novém partnerství, výměna nápadů a společné posouvání hranice inovací.

Zůstaňte naladěni na aktuální informace z naší návštěvy v ZINC, protože pokračujeme v naší snaze o dosažení dokonalosti v oblasti stavebnictví i mimo ni.

Do té doby pokračujme v budování budoucnosti, jednou inovací za druhou. #KMBStavebniServis #ZINC #Inovace #Stavebníprůmysl

 

Exploring Innovation: A Business Trip to ZINC

At KMB STAVEBNI SERVIS, our commitment to excellence drives us to continuously seek out the latest advancements in the industry. That's why we're thrilled to announce our upcoming business trip to ZINC, a renowned company at the forefront of innovation in Landsberg am Lech.

Our journey takes us to ZINC's headquarters, where we'll be conducting a comprehensive check on the 5-axle Volvo and the hydraulic crane Effer 2255. Just last week, the hydraulic crane was seamlessly integrated onto the truck – a process affectionately referred to as the "wedding." It's a momentous occasion as these two components become inseparable, ready to tackle the challenges ahead.

In anticipation of our visit, we've been granted a glimpse into the meticulous reinforcement of the truck. The attention to detail and dedication to quality at ZINC are evident in every weld and bolt, reaffirming our confidence in their professionalism.

One of the highlights of our trip is the opportunity to meet with Mr. Andreas Zink himself, the visionary behind ZINC's success. We hold the utmost respect for his expertise, value his human qualities and look forward to discussing the intricacies of our machine with him.

Additionally, we'll be bringing along the adapters necessary for our work. Mr. Zink has graciously offered to ensure that these adapters can be seamlessly mounted onto the crane, further enhancing its capabilities and versatility for our operations.

As we embark on this journey, we're filled with excitement and anticipation. It's not just a business trip – it's a chance to forge new partnerships, exchange ideas, and push the boundaries of innovation together.

Stay tuned for updates from our visit to ZINC as we continue our quest for excellence in the field of construction and beyond.

Until then, let's keep building the future, one innovation at a time. #KMBStavebniServis #ZINC #Innovation #ConstructionIndustry

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz